Velkommen til Grahffse-Dahl. Denne bloggen vil ikke være politisk korrekt og heller ikke altfor alvorlig. Leseren for ta det for hva det er, en kombinasjon av et maksimum av ord,med et minimum av innhold. Den vil se på egne opplevelser samt andre hendelser med et skjevt blikk, forhåpentlig skrevet på probert riksmål.Vel bekomme.

mandag 1. november 2010

Min første blogg

Blogg on.  Her vil det ikke forekomme et eneste politiskt korrekt innlegg. Det meste vil bestå av et skjevt blikk på egne opplevelser,samt noen aktuelle hendelser.Det som blir publisert på denne siden,bør ikke bli tatt på alvor,snarere leses med glimt i øyet og ta det for hva det er verdt, en endeløs rekke av ord, med et marginalt lite seriøst innhold.Den eneste garantien jeg kan gi, er at bloggen etter beste evne skal holdes i et probert riksmål.Jeg kan også forsikre at ingen i mine omgivelser lenger kan føle seg sikre på at de ikke vil bli omtalt som en del av mine betenkninger. Dog vil det bli gjort på en slik måte at det bare er de som kjenner til personene som vil være i stand til å identifisere dem.
Nu måtte jeg nyse,så det for være nok arbeid for i dag.

Blogg off.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar