Velkommen til Grahffse-Dahl. Denne bloggen vil ikke være politisk korrekt og heller ikke altfor alvorlig. Leseren for ta det for hva det er, en kombinasjon av et maksimum av ord,med et minimum av innhold. Den vil se på egne opplevelser samt andre hendelser med et skjevt blikk, forhåpentlig skrevet på probert riksmål.Vel bekomme.

onsdag 17. november 2010

Injurierende blogger

Blogg on
En av mine lesere har kommet med en mail, hvori hun utrykker stor bekymring for at det muligens kan bli publisert innhold av injurierende karakter i fremtiden. La oss i all enkelhet kalle henne Gunda. Jeg har nu og i eftertid av Riksmålspolitisjefen blivet tildælt statsautorisasjon til at nedskrive et pikenavn i den form der det er blivet tildælt av den forættende theolog ved utøvælse av foreskrevet daapshandling. Men tilbake til det injurierende. Her kan jeg forsikre leseren om at så ikke vil forekomme. Dersom det skulle oppstå noen tvil om den saken, vil bloggen bli forelagt Forum for dannet sjikane for gjennomlesing. Og det er ett meget kompetent forum, når man ser på sammensettingen. Bortsett fra meg selv, består forumet av følgende: Riksmålspolitisjefen, Overrettsassessor Preben Winchel-Hacke, den 73 år gamle engelske professor Phil Ante, og Duke of Littlewood, til daglig bare kjent som Sir Little. Vi må heller ikke glemme de to Frognerfruene Ulla og Tutta. De to siste er et unikum på sjikane. Jeg kan betro dere at det er en fryd for øret og høre dem når de tar sitt tredje glass med sherry, og slipper sjikanen løs. Men alt er holdt i en dannet tone, på en slik måte at ingen behøver å føle seg støtt. Det er faktisk stor kunst de to Frognerfruene utøver. Og de gjør det i all offentlighet. De kan treffes hver eftermiddag fra kl.1500 ved sitt stambord på Frascati. Det er vel verdt et besøk.
Så til leserne, og spesielt til Gunda. Skulle det bli fremsatt noen påstander som overskriften på denne bloggen tilsier, vil det bli behandlet av Forum for dannet sjikane, og svar vil bli tilsendt promte. Den som klager må regne med å bli sjikanert, men på en dannet måte.
Blogg off.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar